goede gerst
goede gerst

Actualiteiten

NIBEM publiceert Waarderingslijst brouwgerstrassen 2018

dinsdag, 19 december, 2017

Jaarlijks brengt het Nederlands Instituut voor brouwgerst, mout en bier (NIBEM) een waarderingslijst uit voor brouwgerstrassen op basis van uitvoerig onderzoek. Door middel van deze waarderingslijst informeert het NIBEM de Nederlandse gersttelers over de acceptatie van de verschillende brouwgerstrassen door de mouters en brouwers in Nederland.

Industriële kwaliteitsbeoordeling 2017

In 2017 zijn partijen van de rassen KWS Irina, RGT Planet en Sanette beproefd (oogst 2016/2017). Het gezamenlijke industriële oordeel van de Nederlandse mouterijen en bierbrouwerijen over de rassen KWS Irina en RGT Planet is positief. Het ras Sanette is geaccepteerd maar wordt niet aanbevolen.

Waarderingslijst 2018

Nieuw op de rassenlijst is het ras: Laureate. Na beproeving op kleine schaal lijkt dit ras brouwwaardig. Met dit ras is ook enige industriële ervaring opgedaan (oogst 2017).

De waarderingslijst van NIBEM 2018 ziet er als volgt uit:

  • KWS Irina, RGT Planet en Quench worden geaccepteerd door de hele industrie.
  • Sanette wordt beperkt geaccepteerd.
  • Laureate is nieuw op de rassenlijst en wordt beperkt geaccepteerd vanwege de weinige ervaring in mout- en/of brouwproces.
  • Over de teelt van Paustian wordt geen advies uitgebracht vanwege de onvoldoende industriële ervaring.

Brouwgerstonderzoek

Voordat een brouwgerstras wordt geïntroduceerd voor commerciële doeleinden, wordt deze uitvoerig onderzocht. Het reguliere cultuur- en gebruikswaardenonderzoek bestaat uit twee delen.

  •  In opdracht van de kwekers wordt het landbouwkundige deel uitgevoerd. De resultaten hiervan worden opgenomen in de Aanbevelende Rassenlijst Zomergerst van CSAR.
  • Parallel volgt in opdracht van NIBEM het kwaliteitsonderzoek waarbij gerst op basis van kleine schaal vermouting en verbrouwing op mout- en brouwkwaliteit wordt beoordeeld. Aan de hand van deze resultaten en reeds opgedane praktijkervaring met rassen komt de NIBEM waarderingslijst tot stand.