goede gerst

Veredelaar

Teler

Collecteur

Mouter

Brouwer

“Als veredelaar wil ik steeds betere gerstrassen maken. Rassen met een hogere korrelopbrengst, betere resistentie tegen ziektes en die passen in een duurzame teelt. Rassen waarin de wensen van mouter en brouwer terug komen. Veredelaars zijn niet in staat om de kwaliteit zo uitgebreid en diepgaand te onderzoeken als NIBEM dat doet. NIBEM heeft veel meer kennis en werkt soms met veel grotere batches. Wat dat betreft speelt NIBEM een sleutelrol in de keten.”

Veredelaar Kees Boot, Limagrain

“Het onderzoek dat NIBEM verricht, de adviezen die ze uitbrengen, het is allemaal erg belangrijk voor mij als teler van brouwgerst. Alleen zo kan ik rassen leveren die interessant zijn voor mij, passen binnen een duurzame teelt en inspelen op de vraag van de mouter en brouwer. Dat is ook het mooie van de samenwerking tussen alle schakels, de wijze waarop we elkaar versterken. Wat ik persoonlijk zo geweldig vind aan mijn werk is dat eigenlijk iedereen, elke fietser die mijn velden passeert, een potentiële afnemer is van mijn product. Daarbij is het voorzien in een eerste levensbehoefte een prachtige beloning voor mijn werk. Om landbouw kun je immers niet heen!”

Teler Erik Huizing

“Als handelspartij begeleiden en ondersteunen we telers. Om de gerst te kunnen vermarkten moet deze passen in het totaal van de brouwersketen.We testen brouwgerstrassen op hun landbouwkundige waarde en adviseren telers voor een optimaal rendement, toegevoegde waarde en duurzaamheid. Het is daarbij de uitdaging om een goede rassenkeuze te maken. Dat is belangrijk voor de telers, maar gelet op de verwerkingseigenschappen ook voor de mouter en brouwer. De kracht van NIBEM is dat het de schakels in de keten verbindt. NIBEM kijkt naar het belang van de gehele keten, maar wel met oog voor iedere afzonderlijke schakel.”

Aaldrik Venhuizen, Agrifirm Plant

“Brouwerijen en mouterijen in ons land zijn gebaat bij een sterke brouwgerstketen. Een keten die in staat is om te voorzien in de behoefte aan gerst en mout van goede kwaliteit en tegelijk zorgt voor voldoende aanbod. Dankzij de rassenproeven van NIBEM weten we welke gerstrassen gedijen onder Nederlandse omstandigheden. Hiermee schept NIBEM de juiste randvoorwaarden en ondersteunt zo de gehele brouwgerstketen.
Het is prachtig om te werken met een natuurproduct, dat op elk moment weer anders is. Als keten hebben we een gedeelde passie: een mooi product in de markt zetten. Een product dat aanleiding geeft tot veel gezelligheid.”

Mouter Martijn van Iersel, Holland Malt

“Alles staat of valt met de kwaliteit van de gerst. Ook ik als brouwer profiteer daarvan. NIBEM speelt daarin een belangrijke rol. Zij draagt namelijk zorg voor gedegen advies met betrekking tot de rassenkeuze van brouwgerst, aangepast aan de lokale omstandigheden.  Dat stelt mij in de gelegenheid mensen blij te maken met een goed potje ambachtelijk bier. Het schenkt mensen vreugde, en daar doe ik het voor!”

Brouwer Steven van den Berg, Gulpener

“Nederlands bier brouwen we samen!”

Nederlands bier brouwen we samen. Het begint bij de veredeling van steeds betere rassen brouwgerst. Vervolgens telen akkerbouwers op hun land de gerst, die mouters verwerken tot mout, de grondstof voor de brouwers van bier. NIBEM is er om al deze partijen in de keten met elkaar te verbinden. Zodat ze elkaar kunnen inspireren en van elkaar kunnen leren. De kwaliteit van ons bier staat of valt met de kwaliteit van de grondstoffen, met name de brouwgerst. Als NIBEM zetten we ons in om de teelt van Nederlands brouwgerst en het gebruik ervan te bevorderen. Daarbij zetten we ons maximaal in om de hoogwaardige kwaliteit en de duurzaamheid van brouwgerst te waarborgen. Zodat uiteindelijk de drinker aan de tap apprecieert, wat de keten realiseert!

MENU