goede gerst

Activiteiten

Annulering! - NIBEM-Ketendag 23 maart 2020

Gezien de onduidelijkheid hoe het coronavirus zich zal ontwikkelen de komende tijd, willen wij voor de zekerheid de jaarlijkse NIBEM-ketendag van 23 maart dit jaar annuleren. We willen hiermee niet alleen het risico dat uw medewerkers kunnen lopen, maar ook het risico dat er activiteiten van uw bedrijf kunnen worden stilgelegd, beperken.

We ontvangen u graag volgend jaar voor de NIBEM-ketendag op 4 maart 2021.

In het vertrouwen u hiermee te hebben geïnformeerd, ook namens het NIBEM bestuur,

Met vriendelijke groet,

Hubert te Braake
Voorzitter NIBEM