goede gerst

Over ons

NIBEM staat voor Stichting Nederlands Instituut Brouwgerst, Mout en Bier. NIBEM biedt een platform voor inspiratie, informatie en samenwerking aan de partners in de gerst-mout-bierketen en voert rassenonderzoek uit. Het bestuur van Stichting NIBEM is een afspiegeling van de verschillende schakels in de keten.

Voorzitter Hubert te Braake
Heineken Nederland Supply
“Voor een goede en duurzame gerstketen is de samenwerking binnen NIBEM erg belangrijk. Dat draagt bij aan de binding met de Nederlandse teelt, zodat we als keten humaan en lokaal kunnen blijven werken.”

Penningmeester Meint Waterlander
Nederlandse Brouwers
NIBEM is een platform voor kwaliteitsonderzoek en informatie-uitwisseling en draagt bij aan de actieve betrokkenheid van alle schakels van de keten.

Secretaris Eric Veldwiesch
“Het is belangrijker dan ooit dat we op verantwoorde manier omgaan met onze natuurlijke grondstoffen. NIBEM geeft al meer dan 50 jaar invulling aan deze ketenverantwoordelijkheid en zal dit ook in de toekomst actief blijven doen.”

Ton Wouda
Plantum Nederland
“NIBEM is een bindende factor binnen de keten en levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteitsborging van de Nederlandse brouwgerstrassen.”

Hendrik Jan ten Cate
LTOZ
“Door de samenwerking binnen NIBEM weten wij als telers wat er speelt aan de andere kant van de keten en vice versa. Daardoor kunnen we beter inspelen op actuele ontwikkelingen en zo zorgen voor een beter ketenresultaat.”

Aart den Bakker
Comité van Graanhandelaren
“NIBEM zorgt voor communicatie en kennisoverdracht tussen de verschillende schakels in de gerstketen en brengt daarmee de kwaliteit van de keten op een hoger niveau. Bovendien kan NIBEM bijdragen aan het draagvlak voor duurzaamheid in de keten.”

Jos Haeck
Sociëteit der Nederlandse Mouters
“Ketenpartners en concurrenten werken binnen NIBEM op non-competitieve wijze samen. Dat is uniek en draagt bij aan een gelijk speelveld.”

Wietse van den Bogaard
Royal Swinkels Familiy Brewers
“NIBEM verbindt de verschillende schakels binnen de brouwgerstketen. Dat is cruciaal voor een duurzame verankering van brouwerij-activiteiten in Nederland.”

Guy Evers
Grolsche Bierbrouwerij NL
In NIBEM zit de hele keten aan tafel, van gerst tot bier. Dat is belangrijk voor de bierkwaliteit, de productie van bier begint immers op de akkers van de telers. NIBEM is belangenbehartiger en promotor van duurzaamheid.

Steven van de Berg
Gulpener Bierbrouwerij
“Nederlands brouwgerst is van goede kwaliteit, door rassenontwikkeling worden de rendementen steeds hoger en lokaler geteeld dan dit krijg je het niet. Daarnaast zijn granen onmisbaar in het bouwplan van elke duurzame Nederlandse teler. Aan alle boeren in Nederland: kies voor brouwgerst!”

het-comite plantum nederlandse-brouwerszlto

“Nederlands bier brouwen we samen!”

Missie en visie

Als NIBEM willen we de productieketen van bier helpen verbeteren. Dat doen we in de eerste plaats door kwaliteitsonderzoeken van gerstrassen uit te (laten) voeren en de resultaten ervan te publiceren en toegankelijk te maken. Maar ook door alle partners in de keten van veredelen, telen, mouten en brouwen een platform te bieden voor het uitwisselen van inspiratie en informatie. Bier brouwen begint immers op het land. Alleen met de beste brouwgerst en uitwisseling van kennis kunnen de partners in de keten de hoge kwaliteit van ons Nederlandse bier waarborgen.

Historie

Een eeuw geleden kwam de meeste brouwgerst voor ons bier nog uit Centraal-Europa, omdat inheemse gerst geen goed bier opleverde. In 1928 werd het Nationaal Comité voor Brouwgerst opgericht, afgekort NACOBROUW. Hierin werkten brouwers samen met de Landbouwhogeschool Wageningen om te komen tot een Nederlandse brouwgerstcultuur. Daarna ging het snel. Al rond 1940 verbouwden we in ons land speciale brouwgerstrassen die voor de bierbereiding geschikt waren. Inmiddels zijn Nederlandse brouwgerstrassen toonaangevend in de wereld. In 1956 fuseerde NACOBROUW met het Proefstation der Mout- en Brouwindustrie, dat zich bezighield met de analyse van bier en zijn grondstoffen. Hieruit ontstond NIBEM, dat zich richt op alle activiteiten in de bierketen.

Donateurs

Onze donateurs zijn bedrijven en particulieren die zich verbonden voelen met de keten van telen, mouten en brouwen. Telers, veredelaars, mouters en brouwers, maar ook aanverwante bedrijven in de keten, zoals zaadbedrijven en transporteurs.

Toetreden als donateur levert diverse voordelen op:

  • Toegang tot een platform waarin nieuwe en interessante kennis binnen de gerst-mout-bierketen wordt gedeeld;
  • Via het netwerk van NIBEM in een informele sfeer in contact komen met belangrijke business partners;
  • Inzage in de resultaten van de uitgevoerde studies en onderzoeken door NIBEM;
  • Uitnodiging voor het bijwonen van de door NIBEM georganiseerde evenementen, zoals de jaarlijkse Zomerexcursie en de tweejaarlijkse Brouwersdag.

Hoe word ik donateur?

Om donateur te worden dient uw bedrijf een aantoonbare verwantschap of connectie te hebben met de gerst-mout-bierketen.

De kosten

U betaalt een vast bedrag per jaar. Dat bedrag hangt af van de categorie waarin u wordt ingedeeld : A, B, C, of D.

Categorie A, € 460,- per jaar:
Toeleveringsbedrijven, transporteurs, grote brouwerijen (productie > 20.000 hl/jaar), buitenlandse brouwerijen en mouterijen, bostelverwerkers en grote ingenieursbureaus.

Categorie B, € 230,- per jaar:
Kwekers, grote graan(opslag)bedrijven (> 10.000 ton/jaar), coöperaties, grote graanmakelaars en –handelaren (> 10.000 ton/jaar), middelgrote brouwerijen (10.000 – 20.000 hl/jaar), moutverwerkers en kleine ingenieursbureaus.

Categorie C, € 115,- per jaar:
Kleine graanhandelaren en commissionairs (< 10.000 ton/jaar), kleine brouwerijen (< 10.000 hl/jaar), zaaizaadverenigingen, landbouworganisaties en diversen.

Categorie D, € 46,- per jaar:
Particulieren, onderwijsinstellingen, akkerbouwbedrijven, scholen en arbitrage-instellingen.

MENU