goede gerst

Brouwgerst

Brouwgerst (mout) is een belangrijke grondstof voor bier. Nederlandse brouwgerst is van uitstekende kwaliteit en daarmee is het een gewilde grondstof voor bierbrouwerijen in Nederland.

We spreken van brouwgerst als deze van voldoende goede kwaliteit is om te kunnen verwerken in de mouterij en vervolgens in de brouwerij. Dat betekent dat er een goed eiwitgehalte in de gerst aanwezig moet zijn (tussen 9,5 en 11,5%), de gerst niet is aangetast door natte/slechte afrijping en oogstcondities goed zijn (geen schimmel) en de gerst goed is geconditioneerd na de oogst (vochtgehalte max. 14%) waar door de kiemenergie optimaal (>95%) is. Alle gerst die niet voldoet aan deze condities wordt beschouwd als voergerst. Alleen voor brouwgerst ontvangt de teler een extra financiële vergoeding, de zogeheten brouwpremie.

Brouwgerst is geen massaproduct, maar is als graansoort wel uitstekend in te passen in een traditioneel bouwplan van een akkerbouwer. Het is geen moeilijk gewas om te telen, maar vergt wel enige tijd, energie en vakmanschap van de teler. Een positief punt van brouwgerst is dat het weinig meststoffen en beschermingsmiddelen nodig heeft en daarmee het minst milieubelastend van alle graangewassen is. Daarnaast heeft gerst ook een herstellende werking voor de bodem.

Door doorontwikkeling van brouwgerstrassen en gerstrassenonderzoek is de opbrengst per hectare van brouwgerst de afgelopen jaren significant gestegen. Opbrengsten van ruim 8 ton en hoger zijn gerapporteerd. Ook krijgen telers een premie voor de teelt van brouwgerst. Door de hoge opbrengsten en de brouwgerstpremie is het telen van brouwgerst aantrekkelijk voor de Nederlandse akkerbouwer en kan het wat betreft saldo concurreren met tarwe.

Waarom telen?

De keten

De keten in beeld en woord: van gerst tot bier.

nederlands-bier-infographic

“Nederlands bier brouwen we samen!”

Duurzame teelt

NIBEM staat voor het stimuleren van de teelt van duurzame en kwalitatief hoogwaardige brouwgerst. De concrete invulling van verduurzaming van de teelt gebeurt hoofdzakelijk door speciaal hierop gerichte initiatieven zoals Growing The Swaen en de Gulpener-Triligran samenwerking.

Growing The Swaen

Growing The Swaen is het samenwerkingsverband van mouterij The Swaen en haar brouwgersttelers. Doel is het duurzaam verbeteren van de gerstteelt en het creëren van de juiste keteninrichting. Dit heeft voordelen voor zowel de mouterij als haar telers: een verbeterde bedrijfsvoering, een verhoging van de kwaliteit en het borgen van de beschikbaarheid van brouwgerst. Ook dit initiatief werkt volgens de principes van het SAI. http://www.theswaen.nl

Coöperatieve vereniging Triligran

Gulpener bier draagt het Milieukeur stempel. Dat betekent dat ook de brouwgerst aan de Milieukeur criteria moet voldoen. De productie van deze gerst ligt in handen van de coöperatieve vereniging Triligran. Al meer dan tien jaar lang produceren zo’n veertig telers gecertificeerde gerst voor Gulpener. Tweemaal per jaar worden de telers gecontroleerd door certificeringsinstelling SGS. De gerst mag bijvoorbeeld niet worden bespoten en moet aan strenge eisen met betrekking tot klimaatvriendelijkheid voldoen. In ruil voor de inspanningen van de telers biedt Gulpener een gegarandeerde afzet. Zo kunnen de telers en de brouwer zich onderscheiden op het gebied van duurzaamheid. www.milieukeur.nl

Kijk voor meer informatie over verschillende keurmerken en initiatieven met betrekking tot een duurzame teelt op de volgende links.

- Sustainable Agriculture Initiative; www.saiplatform.org

- Stichting Keurmerk Alternatieve Landbouw (SKAL); www.skal.nl

- Stichting Milieukeur; www.smk.nl

MENU