goede gerst

Rassenonderzoek

Het gerstrassenonderzoek is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het BO Akkerbouw.

Onderzoek naar de eigenschappen en kwaliteit van brouwgerstrassen is essentieel voor de brouwgerstketen. Het gaat daarbij zowel om de landbouwkundige eigenschappen, zoals de opbrengst per hectare, de ziekteresistentie en strostevigheid, als de geschiktheid om te brouwen. Geeft het ras bijvoorbeeld voldoende eiwit en kiemt het goed? Het NIBEM gerstrassenonderzoek is bedoeld om de kwaliteit van nieuwe brouwgerstvariëteiten te waarborgen. Alleen zo kan NIBEM in wetenschappelijk en technisch opzicht verbeteringen bevorderen van gerstrassen die voor boeren, mouters en brouwers geschikt zijn.

Voordat een brouwgerst wordt geïntroduceerd voor commerciële doeleinden, wordt deze uitvoerig onderzocht. Dit onderzoek duurt circa 3 jaar. Mede in opdracht van NIBEM wordt een landbouwkundige evaluatie en een kwaliteitsbeoordeling op laboratoriumschaal van de verschillende brouwgerstrassen uitgevoerd.

Het landbouwkundige deel wordt uitgevoerd door Praktijkonderzoek Plant en Omgeving van Wageningen UR (PPO). De kwaliteitsbeoordeling op laboratioriumschaal wordt uitgevoerd door die Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei in Berlin (VLB). De beoordeling van de gegevens wordt gedaan door de Brouwgerst Advies Commissie van NIBEM. De resultaten worden opgenomen in de Aanbevelende Rassenlijst van zomergerst die jaarlijks wordt gepubliceerd door de Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijsten (CSAR).

Aanvullend op dit onderzoek stellen Nederlandse mouterijen en bierbrouwerijen hun eigen onderzoeksgegevens van de kwaliteit na verwerking op grote schaal beschikbaar van de gerstrassen van Nederlandse bodem. Op basis van deze resultaten wordt jaarlijks de NIBEM Waarderingslijst voor nieuwe brouwgerstrassen opgesteld.

Waarderingslijst NIBEM

De Waarderingslijst van NIBEM voor het jaar 2023 ziet er als volgt uit:

  • KWS Irina, RGT Planet en Laureate worden breed geaccepteerd en gewaardeerd door de hele industrie.
  • Applaus wordt geaccepteerd door de hele industrie.
  • Focus en Skyway worden geaccepteerd, maar er is nog geen industriële ervaring mee opgedaan.

“Nederlands bier brouwen we samen!”

Aanbevelende rassenlijst

Meer informatie over CSAR kunt u vinden op: www.rassenlijst.info

Brouwgerst Advies Commissie

Inhoudelijk worden de resultaten van het jaarlijkse kwaliteitsonderzoek naar Nederlandse brouwgerstrassen beoordeeld door de leden van de Werkgroep Rassenbeoordeling dat onderdeel is van de Brouwgerst Advies Commissie (BAC). De BAC heeft de volgende doelstelling:

  • Het formuleren en begeleiden van een collectief overeengekomen gerstrassen onderzoeksprogramma;
  • Het beoordelen van potentiële brouwgerstrassen aan de hand van door onderzoek verkregen analyseresultaten;
  • Het publiceren van onderzoeksresultaten;
  • Het uitwisselen van ervaringen op het gebied van de verwerkingskwaliteit van brouwgerstrassen en de factoren die hier invloed op hebben;
  • Het informeren van de Commissie voor de Samenstelling van de Rassenlijst over de resultaten van de beoordeling van nieuwe (potentiële) brouwgerstrassen;
  • Het informeren van het NIBEM-bestuur over de voortgang van het in opdracht van de BAC uitgevoerde werkprogramma;
  • Het informeren van de leden van NIBEM over de verkregen resultaten

Leden van de werkgroep Rassenbeoordeling zijn vertegenwoordigers van de brouwers, de mouters, vermeerderaars, telers en de Wageningen Universiteit.

MENU