goede gerst

Actualiteiten

Geef extra stikstof zodra brouwgerst in de aar staat

dinsdag, 17 mei, 2016

NIBEM advies voor voldoende eiwitten in brouwgerst: geef extra stikstof zodra de brouwgerst in de aar staat!

In 2014 is een opbrengstafhankelijke verhoging voor het gebruik van stikstof bij de teelt van brouwgerst op kleigronden toegekend. Kort gezegd betekent dit dat telers van brouwgerst op kleigronden nu 30 kg meer stikstof mogen strooien als zij een gemiddelde opbrengst halen van minimaal 7 ton per hectare. Ruud Timmer van PPO adviseert telers om de stikstof te geven wanneer de gerst in de aar staat.

Ruud Timmer:”Een hogere N-bemesting kan veel voordelen hebben zoals een hogere opbrengst en een hoger eiwitgehalte. Er zijn echter ook risico’s, zoals de stevigheid van het gewas. Bij N-giften boven de 90-100 kg N/ha moet overwogen worden deze niet in een keer te geven bij het zaaien, maar gedeeld, waarbij de 2e N-gift plaatsvindt zodra de gerst in de aar staat. het risico op legering wordt hierdoor sterk beperkt en het eiwitgehalte wordt er sterker door verhoogd.”

De extra stikstof is belangrijk omdat het in grote mate bijdraagt aan een voldoende eiwitgehalte in de brouwgerst. Dit is een belangrijke kwaliteitseis van mouters en brouwers. De afgelopen jaren bleek dat de stikstofnorm van 80 kg N/ha te laag was voor een voldoende opbrengst alsook een voldoende eiwitgehalte in de korrel.

De samenwerkende partijen binnen Stichting NIBEM, bestaande uit kwekers, telers, graanhandelaren, mouters en brouwers, roepen brouwgersttelers op om de extra stikstof op het juiste moment aan de brouwgerst te geven. Zo hoop NIBEM dat met de verruiming van de norm op kleigronden meer kwalitatief hoogwaardig Nederlandse brouwgerst beschikbaar komt.

NIBEM roept beleidsmakers daarnaast op om ook een extra stikstofhoeveelheid toe te kennen voor brouwgerst geteeld op zandgronden. Bij de brouwkwaliteitsproeven die Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) van Wageningen UR jarenlang in opdracht van NIBEM heeft uitgevoerd, is uitgebreide ervaring opgedaan met een verhoogde stikstofgift. Hieruit blijkt onder andere dat er nauwelijks risico bestaat op extra uitspoeling, omdat het gewas de extra stikstof praktisch helemaal opgebruikt.

 

MENU