goede gerst

Brouwgerst Advies Commissie

Om het jaarlijkse kwaliteitsonderzoek naar Nederlandse brouwgerstrassen te begeleiden en te beoordelen, heeft NIBEM de Brouwgerst Advies Commissie (BAC) opgericht. De BAC wil in technisch en wetenschappelijk opzicht verbeteringen aanbrengen in de gerstrassen die voor mouters en brouwers geschikt zijn. Ook stimuleert zij het gebruik en de beschikbaarheid (veredeling en teelt) van deze gerstrassen. Verder adviseert de BAC de stichting NIBEM over de kwaliteit van brouwgerstrassen voor verwerking in de gerst-mout-bierindustrie.

De BAC vergroot de kwaliteit van brouwgerst en de kennis hierover door:

– Het formuleren en begeleiden van een collectief overeengekomen gerstrassen onderzoeksprogramma;
– Het beoordelen van potentiële brouwgerstrassen aan de hand van door onderzoek verkregen analyseresultaten;
– Het publiceren van onderzoeksresultaten;
– Het uitwisselen van ervaringen op het gebied van de verwerkingskwaliteit van brouwgerstrassen en de factoren die hier invloed op hebben;
– Het informeren van de Commissie voor de Samenstelling van de Rassenlijst over de resultaten van de beoordeling van nieuwe (potentiële) brouwgerstrassen;
– Het informeren van het NIBEM-bestuur over de voortgang van het in opdracht van de BAC uitgevoerde werkprogramma;
– Het informeren van de leden van NIBEM over de verkregen resultaten.

De BAC heeft hiervoor twee werkgroepen: de Werkgroep Veredeling en de Werkgroep Rassenbeoordeling. In deze werkgroepen zitten vertegenwoordigers van de hele gerst-mout-bier keten.

MENU