goede gerst

Actualiteiten

Grote belangstelling voor 3e NIBEM-ketendag

vrijdag, 22 februari, 2019

Het ontvangstgebouw van de Heineken Brouwerij, de Hooiberg, herbergde begin februari meer dan 100 ondernemers uit de schakels van de Nederlandse bierketen tijdens de 3e NIBEM-ketendag.

Het openingswoord is aan NIBEM-bestuurslid en tevens dagvoorzitter Ton Wouda. Werkzaam als international sales manager granen en commercieel manager akkerbouwgewassen bij Limagrain, vertegenwoordigt hij binnen het NIBEM-bestuur de schakel van de veredelaars. ‘NIBEM is een netwerkpartij voor alles schakels van de keten. Het is verheugend om te zien dat we hier vandaag met zovelen aanwezig zijn’, opent hij de bijeenkomst.

Na een paneldiscussie met de overige bestuursleden over de invloed van de droge zomer op de brouwgerstoogst, de ecologische voetafdruk in het productieproces en de inspanningen die de brouwers met elkaar doen als het gaat om verantwoord alcoholgebruik, vertellen Jan Legters en Rick van Embden van Vloermoutering Masterveld over het ombouwen van hun melkveehouderij tot een ambachtelijke vloermouterij. ‘We zagen het aantal lokale brouwers om ons heen groeien. Daarmee steeg ook de vraag naar kleinere hoeveelheden mout per keer. Grote mouterijen kunnen dat vaak niet leveren. Wij zijn met onze vloermouterij in het gat in de markt gestapt.’ Presentatie Vloermouterij Masterveld. Lees ook het artikel over Vloermouterij Masterveld van Nieuwe Oogst.

Na de pauze presenteerde het NIBEM een animatie die de vijf schakels van de bierketen tot leven bracht. Vervolgens startte het tweede deel van het programma: een rondleiding door de Heineken Brouwerij en een wandeling langs interessante posters uit de keten. Met informatie over het bedrijf van de desbetreffende schakel en steeds twee prikkelende stellingen werd informatie gedeeld en ontstonden er vaak levendige discussies.

Posterpresentatie

Veredelaars (Ton Wouda – Limagrain)

Telers & Collecteurs (Aart den Bakker – Agrifir

Mouters (Jos Haeck – The Swaen)

Brouwers (Steven van den Berg – Gulpener Brouwerij)

Na een netwerkborrel met mooie bier/spijscombinaties luidde de bel van de mooie Heineken bar het einde van een geslaagde dag in.

MENU