goede gerst

Actualiteiten

NIBEM publiceert Waarderingslijst brouwgerstrassen 2016

maandag, 11 januari, 2016

Brouwgerst is een graan dat speciaal wordt geteeld voor het brouwen van bier. Om de Nederlandse gersttelers te informeren over de acceptatie van de verschillende brouwgerstrassen, stelt NIBEM (Nederlands instituut voor brouwgerst, mout en bier) jaarlijks een waarderingslijst op voor nieuwe brouwgerstrassen in Nederland. De waarderingslijst dient als aanvulling op de Aanbevelende rassenlijst van zomergerst die jaarlijks wordt gepubliceerd door de Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijsten (CSAR).

Waarderingslijst NIBEM

Aan de hand van de waarderingslijst geeft de gezamenlijke mout- en brouwindustrie een advies richting de Nederlandse gersttelers over de beste brouwgerstrassen voor de verwerking  in mout en bier. De Waarderingslijst van NIBEM voor het jaar 2016 ziet er als volgt uit:

  • Tipple, Concerto, Propino, Colombus en Wintmalt worden geaccepteerd door de hele industrie.
  •  Sanette wordt beperkt geaccepteerd.
  •  Quench wordt beperkt geaccepteerd. De teelt van Quench wordt niet aanbevolen wegens kafverlies tijdens het verwerkingsproces.

Brouwgerstonderzoek

Voordat een brouwgerst wordt geïntroduceerd voor commerciële doeleinden, wordt deze uitvoerig onderzocht. Mede in opdracht van NIBEM wordt, binnen het reguliere cultuur- en gebruikswaardenonderzoek, een landbouwkundige evaluatie en een kwaliteitsbeoordeling op laboratoriumschaal van de verschillende brouwgerstrassen uitgevoerd. De resultaten hiervan worden opgenomen in de Aanbevelende Rassenlijst van zomergerst van CSAR.

Hoe komt de Waarderingslijst tot stand?

De Waarderingslijst van NIBEM geeft vervolgens aanvullende resultaten weer over de  verwerkingskwaliteit van de gerstrassen in de mouterij en brouwerij. Nederlandse mouterijen en bierbrouwerijen stellen hiervoor hun eigen onderzoeksgegevens van de kwaliteit na verwerking op grote schaal beschikbaar van de gerstrassen van Nederlandse bodem.

In 2015 zijn partijen van de rassen Columbus en Sanette beproefd. Het gezamenlijke industriële oordeel van de Nederlandse mouterijen en bierbrouwerijen over deze rassen is beperkt positief.

  • De teelt van Columbus wordt beperkt aanbevolen. Verwerking wordt positief ervaren.
  •  De teelt van Sanette wordt beperkt aanbevolen. Verwerking wordt positief ervaren.

Voor de rassen KWS Irina en Paustian – nieuw op de aanbevelende rassenlijst van CSAR- is nog geen eindoordeel beschikbaar. Deze rassen lijken na beproeving op kleine schaal brouwwaardig. Omdat met deze rassen nog geen ervaring is opgedaan in het industriële onderzoek, brengt NIBEM over deze rassen nog geen advies uit.

MENU