goede gerst

Actualiteiten

NIBEM publiceert Waarderingslijst brouwgerstrassen 2017

donderdag, 22 december, 2016

Jaarlijks brengt het Nederlands Instituut voor brouwgerst, mout en bier (NIBEM) een waarderingslijst uit voor brouwgerstrassen op basis van uitvoerig onderzoek. 2016 was een jaar waarin de weersomstandigheden vóór en tijdens de oogst een grote rol hebben gespeeld op de verwerking en de beoordeling van de verschillende brouwgerstrassen. Na de noodzakelijke aanpassingen in het mout en brouwproces heeft het NIBEM toch een waarderingslijst kunnen vaststellen voor nieuwe brouwgerstrassen in Nederland voor de verwerking in mout en bier. Door middel van deze waarderingslijst informeert het NIBEM de Nederlandse gersttelers over de acceptatie van de verschillende brouwgerstrassen door de mouters en brouwers in Nederland.

Industriële kwaliteitsbeoordeling 2016

In 2016 zijn partijen van de rassen Tipple, Propino, RGT Planet en KWS Irina beproefd (oogst 2015). Het gezamenlijke industriële oordeel van de Nederlandse mouterijen en bierbrouwerijen over deze rassen is positief.

  • Teelt van Tipple, KWS Irina, Propino en RGT Planet wordt aanbevolen vanwege de goede industriële verwerking en de brede acceptatie.

Waarderingslijst 2017

Nieuw op de rassenlijst zijn de rassen RGT Planet en Sanette. Na beproeving op kleine schaal lijken deze rassen brouwwaardig. Met deze rassen is ook al enige industriële ervaring opgedaan (oogst 2016).

De waarderingslijst van NIBEM 2017 ziet er als volgt uit:

  • Tipple, KWS Irina, RGT Planet, Propino worden geaccepteerd door de hele industrie.
  • Quench wordt beperkt geaccepteerd. De teelt van Quench wordt niet aanbevolen wegens kafverlies tijdens het verwerkingsproces.
  • Sanette en Columbus worden beperkt geaccepteerd vanwege de beperkte ervaring in mout- en/of brouwproces.
  • Over de teelt van Paustian wordt geen advies uitgebracht vanwege de onvoldoende industriële ervaring.

Brouwgerstonderzoek

Voordat een brouwgerst wordt geïntroduceerd voor commerciële doeleinden, wordt deze uitvoerig onderzocht. Mede in opdracht van NIBEM wordt, binnen het reguliere cultuur- en gebruikswaardenonderzoek, een landbouwkundige evaluatie en een kwaliteitsbeoordeling op laboratoriumschaal van de verschillende brouwgerstrassen uitgevoerd. De resultaten hiervan worden opgenomen in de Aanbevelende Rassenlijst van zomergerst van CSAR.

Hoe komt de Waarderingslijst tot stand?

De Waarderingslijst van NIBEM geeft vervolgens aanvullende resultaten weer over de verwerkingskwaliteit van de gerstrassen in de mouterij en brouwerij. Nederlandse mouterijen en bierbrouwerijen stellen hiervoor hun eigen onderzoeksgegevens van de kwaliteit na verwerking op grote schaal beschikbaar van de gerstrassen van Nederlandse bodem.

 

MENU