goede gerst

Actualiteiten

NIBEM publiceert Waarderingslijst brouwgerstrassen 2019

woensdag, 12 december, 2018

Jaarlijks brengt het Nederlands Instituut voor brouwgerst, mout en bier (NIBEM) een waarderingslijst uit voor brouwgerstrassen op basis van uitvoerig onderzoek. Door middel van deze waarderingslijst informeert het NIBEM de Nederlandse gersttelers over de acceptatie van de verschillende brouwgerstrassen door de mouters en brouwers in Nederland.

Industriële kwaliteitsbeoordeling 2018

In 2018 zijn partijen van de rassen KWS Irina, Laureate, RGT Planet en Quench beproefd (oogst 2017/2018). Het gezamenlijke industriële oordeel van de Nederlandse mouterijen en bierbrouwerijen over de rassen KWS Irina, RGT Planet en Quench is positief. Laureate is matig beoordeeld door de brouwerijen.

Waarderingslijst 2019

Nieuw op de rassenlijst is het ras: Prospect. Na beproeving op kleine schaal lijkt dit ras brouwwaardig. Met dit ras is nog geen industriële ervaring opgedaan.

De waarderingslijst van NIBEM 2019 ziet er als volgt uit:

  • KWS Irina, RGT Planet en Quench worden geaccepteerd door de hele industrie.
  • Laureate wordt beperkt geaccepteerd.
  • Prospect is nieuw op de rassenlijst. Over dit ras wordt nog geen advies uitgebracht vanwege onvoldoende industriële ervaring.

Brouwgerstonderzoek

Voordat een brouwgerstras wordt geïntroduceerd voor commerciële doeleinden, wordt deze uitvoerig onderzocht. Het reguliere cultuur- en gebruikswaardenonderzoek bestaat uit twee delen.

  •  In opdracht van de kwekers wordt het landbouwkundige deel uitgevoerd. De resultaten hiervan worden opgenomen in de Aanbevelende Rassenlijst Zomergerst van CSAR.
  • Parallel volgt in opdracht van NIBEM het kwaliteitsonderzoek waarbij gerst op basis van kleine schaal vermouting en verbrouwing op mout- en brouwkwaliteit wordt beoordeeld. Aan de hand van deze resultaten en reeds opgedane praktijkervaring met rassen komt de NIBEM waarderingslijst tot stand.

MENU