goede gerst

Actualiteiten

NIBEM publiceert waarderingslijst brouwgerstrassen 2020

donderdag, 19 december, 2019

Jaarlijks brengt het Nederlands Instituut voor Brouwgerst, Mout en Bier (NIBEM) een waarderingslijst uit voor brouwgerstrassen op basis van uitvoerig onderzoek. Door middel van deze waarderingslijst informeert het NIBEM de Nederlandse gersttelers over de acceptatie van de verschillende brouwgerstrassen door de mouters en brouwers in Nederland.

Industriële kwaliteitsbeoordeling 2019

In 2019 zijn partijen van de rassen KWS Irina, Laureate en RGT Planet beproefd (oogst 2018/2019). Het gezamenlijke industriële oordeel van de Nederlandse mouterijen en bierbrouwerijen over de rassen KWS Irina en RGT Planet is positief. Laureate is matig beoordeeld door de brouwerijen.

Waarderingslijst 2020

Nieuw op de rassenlijst is het ras: Applaus. Na beproeving op kleine schaal lijkt dit ras brouwwaardig. Met dit ras is nog geen industriële ervaring opgedaan. De waarderingslijst van NIBEM 2020 ziet er als volgt uit:

  • KWS Irina en RGT Planet worden breed geaccepteerd door de hele industrie.
  • Laureate wordt beperkt geaccepteerd.
  • Prospect is reeds beproefd en brouwwaardig bevonden op kleine schaal. Er is nog onvoldoende ervaring op industriële schaal.
  • Applaus is brouwwaardig bevonden en nieuw op de rassenlijst. Omdat er nog geen industriële ervaring is opgedaan met dit ras wordt er geen verder advies uitgebracht.

Brouwgerstonderzoek

Voordat een brouwgerstras wordt geïntroduceerd voor commerciële doeleinden, wordt deze uitvoerig onderzocht. Het reguliere cultuur- en gebruikswaardenonderzoek bestaat uit twee delen:

  • In opdracht van de kwekers wordt het landbouwkundige deel uitgevoerd. De resultaten hiervan worden opgenomen in de Aanbevelende Rassenlijst Zomergerst van CSAR.
  • Parallel volgt in opdracht van NIBEM het kwaliteitsonderzoek waarbij gerst op basis van kleine schaal vermouting en verbrouwing op mout- en brouwkwaliteit wordt beoordeeld. Aan de hand van deze resultaten en reeds opgedane praktijkervaring met rassen komt de NIBEM waarderingslijst tot stand.

MENU