goede gerst

Actualiteiten

NIBEM publiceert waarderingslijst brouwgerstrassen 2021

vrijdag, 18 december, 2020

Jaarlijks brengt het Nederlands Instituut voor Brouwgerst, Mout en Bier (NIBEM) een waarderingslijst uit voor brouwgerstrassen op basis van uitvoerig onderzoek. Door middel van deze waarderingslijst informeert het NIBEM de Nederlandse gersttelers over de acceptatie van de verschillende brouwgerstrassen door de mouters en brouwers in Nederland.

Industriële kwaliteitsbeoordeling 2020

In 2020 zijn partijen van de rassen KWS Irina, RGT Planet, Laureate en Prospect beproefd (oogst 2019/2020). Het gezamenlijke industriële oordeel van de Nederlandse mouterijen en bierbrouwerijen over de rassen KWS Irina en RGT Planet is positief. Prospect heeft een positieve beoordeling, maar is nog niet door alle brouwerijen beproefd. Laureate is matig beoordeeld door de brouwerijen.

Waarderingslijst 2021

Het ras Applaus lijkt na beproeving op kleine schaal lijkt dit ras brouwwaardig. Echter is met dit ras is nog geen industriële ervaring opgedaan. De waarderingslijst van NIBEM 2021 ziet er als volgt uit:

  • KWS Irina en RGT Planet worden breed geaccepteerd door de hele industrie.
  • Laureate wordt beperkt geaccepteerd.
  • Prospect is reeds beproefd en ook industrieel als brouwwaardig beoordeeld. Het ras wordt beperkt geaccepteerd.
  • Applaus is brouwwaardig bevonden. Omdat er nog geen industriële ervaring is opgedaan met dit ras wordt er geen verder advies uitgebracht.

Brouwgerstonderzoek

Voordat een brouwgerstras wordt geïntroduceerd voor commerciële doeleinden, wordt deze uitvoerig onderzocht. Het reguliere cultuur- en gebruikswaardenonderzoek bestaat uit twee delen:

  • In opdracht van de kwekers wordt het landbouwkundige deel uitgevoerd. De resultaten hiervan worden opgenomen in de Aanbevelende Rassenlijst Zomergerst van CSAR.
  • Parallel volgt in opdracht van NIBEM het kwaliteitsonderzoek waarbij gerst op basis van kleine schaal vermouting en verbrouwing op mout- en brouwkwaliteit wordt beoordeeld. Aan de hand van deze resultaten en reeds opgedane praktijkervaring met rassen komt de NIBEM waarderingslijst tot stand.

MENU