goede gerst

Actualiteiten

NIBEM publiceert waarderingslijst brouwgerstrassen 2022

vrijdag, 21 januari, 2022

Jaarlijks brengt het Nederlands Instituut voor Brouwgerst, Mout en Bier (NIBEM) een waarderingslijst uit voor brouwgerstrassen op basis van uitvoerig onderzoek. Door middel van deze waarderingslijst informeert het NIBEM de Nederlandse gersttelers over de acceptatie van de verschillende brouwgerstrassen door de mouters en brouwers in Nederland.

 Kwaliteitsbeoordeling 2021

In 2021 zijn partijen van de rassen KWS Irina, RGT Planet, Laureate en Applaus beproefd (oogst 2020/20201). Het gezamenlijke oordeel van de Nederlandse mouterijen en bierbrouwerijen over de rassen KWS Irina en RGT Planet is positief. Applaus is nog niet door alle brouwerijen beproefd, maar waar wel is het positief beoordeeld. Laureate wordt geaccepteerd door de brouwerijen.

De rassen Focus en Stairway zijn na beproeving op kleine schaal brouwwaardig bevonden, en nieuw toegevoegd aan de rassenlijst. Echter, met deze rassen is nog geen industriële ervaring opgedaan.

Waarderingslijst 2022

Op basis van de kwaliteitsbeoordeling en de industriële ervaring wordt de waarderingslijst van NIBEM 2021 samengesteld. Deze ziet er als volgt uit:

  • KWS Irina en RGT Planet worden breed geaccepteerd en gewaardeerd door de hele industrie.
  • Laureate wordt geaccepteerd door de hele industrie.
  • De ervaringen met Applaus zijn beperkt maar positief. Het ras wordt geaccepteerd door individuele mouterijen en brouwerijen.
  • Focus en Stairway worden geaccepteerd, maar er is nog geen industriële ervaring mee opgedaan.

Brouwgerstonderzoek

Voordat een brouwgerstras wordt geïntroduceerd voor commerciële doeleinden, wordt deze uitvoerig onderzocht. Het reguliere cultuur- en gebruikswaardenonderzoek bestaat uit twee delen:

  • In opdracht van de kwekers wordt het landbouwkundige deel uitgevoerd. De resultaten hiervan worden opgenomen in de Aanbevelende Rassenlijst Zomergerst van CSAR.
  • Parallel volgt in opdracht van NIBEM het kwaliteitsonderzoek waarbij gerst op basis van kleine schaal vermouting en verbrouwing op mout- en brouwkwaliteit wordt beoordeeld. Aan de hand van deze resultaten en reeds opgedane praktijkervaring met rassen komt de NIBEM waarderingslijst tot stand.

 

MENU