Partners

Bier brouwen is een samenspel van veredelaars, telers, graanhandelaren, mouters en brouwers. Al deze partners zijn vertegenwoordigd in het bestuur van NIBEM. Daarnaast hebben we leden en donateurs:  bedrijven of particulieren die zich  met de gerst-mout-bierketen verbonden voelen. Ook heeft  NIBEM de Brouwgerst Advies Commissie (BAC) opgericht, met het doel het jaarlijkse kwaliteitsonderzoek naar Nederlandse brouwgerstrassen te begeleiden en te beoordelen.