goede gerst

Partners

Bier brouwen is een samenspel van veredelaars, telers, graanhandelaren, mouters en brouwers. Al deze partners zijn vertegenwoordigd in het bestuur van NIBEM. Daarnaast hebben we leden en donateurs:  bedrijven of particulieren die zich  met de gerst-mout-bierketen verbonden voelen. Ook heeft  NIBEM de Brouwgerst Advies Commissie (BAC) opgericht, met het doel het jaarlijkse kwaliteitsonderzoek naar Nederlandse brouwgerstrassen te begeleiden en te beoordelen.

MENU