goede gerst

Actualiteiten

Voorjaargranen zaaien onder goede omstandigheden

maandag, 20 maart, 2017

De bodemomstandigheden zijn op de meeste grondsoorten goed om zomergranen te zaaien. In het gehele land wordt er in deze periode weer volop zomergerst gezaaid. Veelal wordt er 125 – 145 kg zaaizaad per hectare gebruikt.  In de meeste gevallen begint de zaaibedbereiding met het ploegen van het land. Dit kan in het voorjaar, maar het is ook mogelijk dat het land in het najaar al geploegd is. Vervolgens wordt er, afhankelijk van de grondsoort, een zaaibedbewerking uitgevoerd om de grond mooi fijn te maken en een mooi kiembedje voor het zaad te creëren.
Tegenwoordig vindt de zaaibedbereiding en het zaaien veelal 1 in werkgang plaats. Dit spaart een werkgang uit en zorgt voor minder aandrukken van de bodem.

Planet en Irina zijn nieuwe brouwgerstrassen met goede opbrengstperspectieven. Deze twee rassen vullen tesamen veruit het grootste deel van het brouwgerstareaal van 2017 in. Daarnaast worden op kleinere schaal ook de rassen Quench, Tipple en Laureate geteeld. Het zijn rassen met goede landbouwkundige eigenschappen en in de mouters en brouwers hebben reeds goede ervaringen met deze rassen

MENU