goede gerst
goede gerst

Actualiteiten

NIBEM publiceert Waarderingslijst brouwgerstrassen 2018

dinsdag, 19 december 2017

Jaarlijks brengt het Nederlands Instituut voor brouwgerst, mout en bier (NIBEM) een waarderingslijst uit voor brouwgerstrassen op basis van uitvoerig onderzoek. Door middel van deze waarderingslijst informeert het NIBEM de Nederlandse gersttelers over de acceptatie van de verschillende brouwgerstrassen door de mouters en brouwers in Nederland.

Industriële kwaliteitsbeoordeling 2017

In 2017 zijn partijen van de rassen KWS Irina, RGT Planet en Sanette beproefd (oogst 2016/2017). Het gezamenlijke industriële oordeel van de Nederlandse mouterijen en bierbrouwerijen over de rassen KWS Irina en RGT Planet is positief. Het ras Sanette is geaccepteerd maar wordt niet aanbevolen.

Waarderingslijst 2018

Nieuw op de rassenlijst is het ras: Laureate. Na beproeving op kleine schaal lijkt dit ras brouwwaardig. Met dit ras is ook enige industriële ervaring opgedaan (oogst 2017).

De waarderingslijst van NIBEM 2018 ziet er als volgt uit:

  • KWS Irina, RGT Planet en Quench worden geaccepteerd door de hele industrie.
  • Sanette wordt beperkt geaccepteerd.
  • Laureate is nieuw op de rassenlijst en wordt beperkt geaccepteerd vanwege de weinige ervaring in mout- en/of brouwproces.
  • Over de teelt van Paustian wordt geen advies uitgebracht vanwege de onvoldoende industriële ervaring.

Brouwgerstonderzoek

Voordat een brouwgerstras wordt geïntroduceerd voor commerciële doeleinden, wordt deze uitvoerig onderzocht. Het reguliere cultuur- en gebruikswaardenonderzoek bestaat uit twee delen.

  •  In opdracht van de kwekers wordt het landbouwkundige deel uitgevoerd. De resultaten hiervan worden opgenomen in de Aanbevelende Rassenlijst Zomergerst van CSAR.
  • Parallel volgt in opdracht van NIBEM het kwaliteitsonderzoek waarbij gerst op basis van kleine schaal vermouting en verbrouwing op mout- en brouwkwaliteit wordt beoordeeld. Aan de hand van deze resultaten en reeds opgedane praktijkervaring met rassen komt de NIBEM waarderingslijst tot stand.

Themadag Granen

dinsdag, 5 september 2017

Het Comité van Graanhandelaren en BO-Akkerbouw zullen in maart 2018 een themadag Granen organiseren. Meer informatie volgt binnenkort.


Agrifirm: Brouwgerst telen wint aan populariteit

maandag, 4 september 2017

Vanwege de hoge premies is brouwgerst al het meest geteelde zomergraan in het noordelijke deel van Nederland. Agrifirm is de enige partij in Nederland die jaar op jaar deze premie uitbetaald.

De laatste jaren zijn in de veredeling van brouwerst grote stappen gezet, vooral in de opbrengstpotentie. Daardoor kan de teelt van wintergerst concurreren met wintertarwe. De relatief vroege oogst geeft arbeidsspreiding.

De teelt van winterbrouwgerst heeft als voordeel dat het land vroeg vrijkomt. Daardoor is er meer kans om wortelonkruiden in de stoppen aan te pakken, mest aan te wenden of een groenbemester in te zaaien.

lees meer >


Bierketen verkoopt smaak en beleving

zaterdag, 27 mei 2017

Bij de productie van bier gaat het steeds meer om smaak, beleving en duurzaamheid. Daar moet de hele keten aan meewerken, ook de teler van brouwgerst. Bij het drinken van bier is lokaal en regionaal terug van weggeweest, ambachtelijk en duurzaam wordt weer gewaardeerd. ‘Maar consumenten wantrouwen duurzame claims. Laat daarom zien dat je duurzaam werkt’, zegt marketingdeskundige Jeroen Wolten.

Tijdens de ketendag van het Nederlands Instituut voor Brouwgerst en Mout en Bier (Nibem), vorige week woensdag in Bodegraven, noemde Wolten Gulpener bier als voorbeeld. ‘Gulpener is het meest duurzame biermerk in Nederland met een lokale samenwerking.’

Gulpener bier haalt de grondstoffen uit de regio, belangrijk voor de duurzaamheid. ‘Twee derde van de consumenten vindt dat een product duurzaam moet zijn. Duurzame restaurants in Amsterdam kiezen bewust voor Gulpener.’

lees meer >


NIBEM-Ketendag 2017: smaak en beleving staan centraal

donderdag, 18 mei 2017

Tijdens de NIBEM-ketendag op 17 mei jl. die plaatsvond bij brouwerij De Molen konden deelnemers kennismaken met andere spelers in de bierketen, presentaties volgen over alles wat met brouwgerst en mout te maken heeft en met elkaar in gesprek gaan hierover. De gehele keten was aanwezig, van gerstraskwekers, brouwgersttelers, graanhandelaren, mouters tot bierbrouwers. De presentaties die gegeven werden door experts gingen over de relatie van gerst- en moutkwaliteiten tot smaak van pils en speciaalbieren, duurzame teelt van brouwgerst en welke rol lokale grondstoffen spelen bij biermerken. En het effect van gemengde gisting bij bierbouwen en effecten op de biersmaak.

Ook in 2018 zal er opnieuw een ketendag worden georganiseerd door NIBEM. Informatie hierover leest u hier.


Brouwgerst telen met meer smaak

donderdag, 18 mei 2017

Bij bier gaat het in toenemende mate om smaak en beleving. De huidige brouwgerstrassen zijn echter vooral geselecteerd voor de productie van gewoon pils en niet voor special bieren. Mogelijk liggen er kansen bij het telen van brouwgerstrassen met meer smaak. Nieuwe brouwgerstrassen kunnen de smaak van bier positief beïnvloeden. Het is mogelijk om genetisch te kijken wat gerstrassen qua smaak voor potentie hebben.

lees meer >


Bier van lokale teelt op tweede gezicht behoorlijk lastig

donderdag, 18 mei 2017

Bier maken uit lokaal geteelde ingrediënten is vrij lastig. Biersommelier Frank Wouters van Opener Bier wil graag met eigen gerst, eigen bronwater en eigen hop aan de slag, maar ervoer dat het maken van een goed ambachtelijk bier lukt, maar dat het werken met lokale ingrediënten op technische, wettelijke en logistieke drempels stuit.

lees meer >


Computermodel moet graanoogstverlies beperken

woensdag, 12 april 2017

RIKILT Wageningen University & Research maakt in samenwerking met een aantal Europese partners een elektronische toolbox, die de graanproductie moet bevorderen. Dit moet in de toekomst tientallen miljoenen euro’s besparen en oogstverlies beperken.

Verandering van het klimaat

Door klimaatveranderingen is er een groter risico op mycotoxinen bij granen. De e-toolbox zal deze giftige stoffen uit schimmels vroegtijdig opsporen, zodat de teler de juiste bestrijdingsmiddelen in kan zetten en het juiste oogstmoment kan bepalen. Hierdoor moet minder gewasverlies ontstaan en besmetting van giftige stoffen uit schimmels (mycotoxinen) verkleind worden in voedsel en in diervoerder.

Specifiek advies

De e-toolbox is onderdeel van het Europese project MyToolBox. Met het project moet een tool ontwikkeld worden waarmee alle bedrijven uit de graanproductieketen specifiek advies kunnen krijgen om mycotoxinenbesmetting te beheersen en te controleren.

Binnen het MyToolBox project werken wetenschappers, ingenieurs en ICT-specialisten uit 23 overheidsinstanties. Daarnaast wordt het team versterkt door industriële organisaties uit elf landen.

Bron: VMT.nl, Jael Lambers, 11/04/2017


Voorjaargranen zaaien onder goede omstandigheden

maandag, 20 maart 2017

De bodemomstandigheden zijn op de meeste grondsoorten goed om zomergranen te zaaien. In het gehele land wordt er in deze periode weer volop zomergerst gezaaid. Veelal wordt er 125 – 145 kg zaaizaad per hectare gebruikt.  In de meeste gevallen begint de zaaibedbereiding met het ploegen van het land. Dit kan in het voorjaar, maar het is ook mogelijk dat het land in het najaar al geploegd is. Vervolgens wordt er, afhankelijk van de grondsoort, een zaaibedbewerking uitgevoerd om de grond mooi fijn te maken en een mooi kiembedje voor het zaad te creëren.
Tegenwoordig vindt de zaaibedbereiding en het zaaien veelal 1 in werkgang plaats. Dit spaart een werkgang uit en zorgt voor minder aandrukken van de bodem.

Planet en Irina zijn nieuwe brouwgerstrassen met goede opbrengstperspectieven. Deze twee rassen vullen tesamen veruit het grootste deel van het brouwgerstareaal van 2017 in. Daarnaast worden op kleinere schaal ook de rassen Quench, Tipple en Laureate geteeld. Het zijn rassen met goede landbouwkundige eigenschappen en in de mouters en brouwers hebben reeds goede ervaringen met deze rassen


NIBEM publiceert Waarderingslijst brouwgerstrassen 2017

donderdag, 22 december 2016

Jaarlijks brengt het Nederlands Instituut voor brouwgerst, mout en bier (NIBEM) een waarderingslijst uit voor brouwgerstrassen op basis van uitvoerig onderzoek. 2016 was een jaar waarin de weersomstandigheden vóór en tijdens de oogst een grote rol hebben gespeeld op de verwerking en de beoordeling van de verschillende brouwgerstrassen. Na de noodzakelijke aanpassingen in het mout en brouwproces heeft het NIBEM toch een waarderingslijst kunnen vaststellen voor nieuwe brouwgerstrassen in Nederland voor de verwerking in mout en bier. Door middel van deze waarderingslijst informeert het NIBEM de Nederlandse gersttelers over de acceptatie van de verschillende brouwgerstrassen door de mouters en brouwers in Nederland.

lees meer >


“Nederlands bier brouwen we samen!”

MENU